Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Konferencie Cesty k inklúzii 2017 - 2018

 
Prvá regionálna konferencia sa uskutočnila v termíne 23. - 24. novembra 2017 v Prešove. Konferencie sa zúčastnilo 55 účastníkov. Medzi hosťami bola aj poslankyňa za VUC pani Leščáková, riaditeľka Špeciálno- pedagogickej poradne pri spojenej škole Vodárenská pani Turáková. Na tvorbe programu konferencie sa podieľali mladí ľudia s odlišným vnímaním sveta. Ďakujeme tiež Oz  Barlička v Prešove za príjemnú atomsféru v ich konferenčnom centre a spoluprácu v inkluzívnom prostredí kaviarne a ďalších súčastí centra, ktoré je príkladom dobrej praxe v inklúzii zdravotne znevýhodnených mladých ľudí. V prílohe nájdete podrobné informácie o programe konferencie.
 

 

Druhá regionálne konferencia sa uskutočnila v termíne 2.- 3. februára 2018 v Bratislave. Viac ako 60 účastníkov a desiatka vzácnych hostí boli spolu s kvalitnými prednášajúcimi zárukou úspechu konferencie. Potešila nás účasť spolupracujúcej organizácie Modrá Beruška z Brna. Pokračovali sme v osvedčenom formáte pracovných skupín, vedených skúsenými facilitátorkami, ktoré priniesli množstvo podnetov k začleňovaniu mladých ľudí so špeciálnymi potrebami vo všetkých oblastiach života. Zážitkovú časť programu doplnili workshopy vedené okrem iných aj mladými ľuďmi so znevýhodnením, ktoré boli pre účasntíkov obrovským prínosom. Ďakujeme za spoluprácu predovšetkým Centru nadania, n.o. a Autistickému centru Andreas n.o. a za účasť pani poslankyni európskeho parlamentu Janke žitňanskej a komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzane Stavrovskej. 
 
Podrobný program bratislavskej konferencie je taktiež v prílohe 
 
Tretej konferencie, konanej vo Zvolene len o mesiac neskôr, 2.- 3. marca 2018, sa zúčastnilo 62 účastníkov a hostí. Konferecniu otvorila primátorka mesta Zvolen pani Lenka Balkovičová, a prvou prednáškou aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Zuzana Stavrovská. Intenzívny program doplnili ukážky arteterapie, práce s virtuálnou realitou a možnosťami jej terapeutického využitia ako aj pomôcky firmy O škola a knihy vydavateľstva AT publishing. Podrobný program je v prílohe