Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

#beznávodu spolupracuje na letnom projekte pre rodiny a deti v Trenčíne

04.09.2022 10:59

Výtvarné workshopy a tvorivé dielne sú otvorené pre deti s AS a PAS v priestoroch Galérie mesta Trenčín počas letných sôôt. Spoločný workshop s felinoterapiou a záujmovými aktivitami sa bude konať 6. augusta a vernisáž s prednáškou nasleduje 20. augusta 2022. Sme radi, že máme možnosť rozvíjať talent našich detí v senzoricky priateľskom prostredí.