Cesty k inklúzii

Chcete zistiť, ako inkluzívne sú vaše aktivity? Čo vlastne je a čo nie je inklúzia? Viete, že sa o nej často hovorí nesprávnym spôsobom? Chcete získať reálne nástroje a zručnosti v tejto oblasti?

Ako uplatňovať inkluzívny prístup v mládežníckej organizácii sa dozviete na našom trojmodulovom akreditovanom vzdelávaní. Absolvovanie prvého modulu je podmienkou zaradenia do niektorého z ďalších 2 modulov. Je možné ho absolvovať aj samostatne.

viac informácií získate na podstránke: www.a-centrum.net/akreditovane-vzdelavanie/


 

Novinky

30.05.2019 15:44
A Centrum získalo tiež dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre...
10.05.2019 15:41
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky udelilo A Centru dotáciu na projekt Inklúzia ako...
10.04.2019 15:49
Banskobystrický samosprávny kraj udelil dotáciu občianskemu združeniu A Centrum v rámci podpory...
19.03.2019 20:01
Príručka pre majoritné mládežnícke organizácie, ktorá vychádza zo zistení okrúhlych stolov a...
23.02.2019 21:08
V dňoch 30. apríla až 1: mája 2019 sa uskutoční workshop o tom, ako nevyhorieť pri starotslivosti o...
27.03.2017 00:00
3. apríla pripravujeme pre Vás workshop o Aspergerovom syndróme vo Zvolene Aspergerov...
01.09.2016 15:07
V spolupráci so spolkom Modrá Beruška prirpavujeme odborný seminár pre rodičov a odborníkov o...
01.09.2016 15:02
Dnes sa uskutočnila druhá časť seminára pre základnú školu v Bratislave s tematikou aspergerovho...
1 | 2 >>

Kontakt

A-Centrum +421 905 541 260 acentrum@yahoo.com