CESTY K INKLÚZII II - Nástroje pre inklúziu

AKO urobiť aktivity mládežníckych organizácií naozaj inkluzívnymi? Okrúhle stoly pre organizácie, pracujúce s mládežou a organizácie, pracujúce s mládežou so zdravotným znevýhodnením, ťažkosťami v učení, telesnými či duševnými ochoreniami, organizujeme v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Výstupom z projektu bude praktická príručka, obsahujúca návody a tipy na odstránenie bariér, či už fyzických alebo psychologických, ktoré umožní plné zapojenie mladých ľudí so všetkými typmi zdravotného znevýhodnenia.
Termíny: 
29. januára 2019 - CvČ Štúrovo, prihláška: riaditel@cvcsturovo.sk
15. februára 2019 - Prešov, OZ Barlička, prihláška: goo.gl/forms/D3exjKnEOVVutHxJ2
20. februára 2019 - Zvolen, KONEKT, prihláška: goo.gl/forms/BkjMb0hb6jeZQ7hs2
26. februára 2019 - Žilina, Nová Synagóga, prihláška: goo.gl/forms/ZdDpmvMStJKaQBrE3
28. februára 2019 - Trenčín, CŠPP pri Spojenej škole internátnej,  prihláška: goo.gl/forms/xsFx0q79piCO0V7U2
6. marca 2019 - Košice, Hostel Barno, prihláška goo.gl/forms/XL2VCDTCvrGIIQ7u2
8. marca 2019 Bratislava, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, prihláška goo.gl/forms/LZORX6jX7AfdPtgw2
9. marca 2019 Vrbové, info: pmmvrbove@gmail.com
11: marca 2019 - Trnava, zasadačka v budove Tatrasklo, prihláška goo.gl/forms/xGEV7qSbQaxXXykv1
12. marca 2019 Kongresová sála MsU Nitra, prihláška goo.gl/forms/0CkSA7sIquBMcey23
15.marca 2019 Lučenec, info: acentrum@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinky

Nástroj pre inkluzívne aktivity v práci s mládežou

19.03.2019 20:01
Príručka pre majoritné mládežnícke organizácie, ktorá vychádza zo zistení okrúhlych stolov a...

Workshop k prevencii vyhorenia v Brne

23.02.2019 21:08
V dňoch 30. apríla až 1: mája 2019 sa uskutoční workshop o tom, ako nevyhorieť pri starotslivosti o...

Okrúhle stoly k inklúzii v práci s mládežou

26.01.2019 19:23

Jarný workshop v Brne 26, apríla 2017

27.03.2017 20:26

Workshop o Aspergerovom syndróme

27.03.2017 00:00
3. apríla pripravujeme pre Vás workshop o Aspergerovom syndróme vo Zvolene Aspergerov...

Októbrový seminár o AS v Brne

01.09.2016 15:07
V spolupráci so spolkom Modrá Beruška prirpavujeme odborný seminár pre rodičov a odborníkov o...

Seminár pre základnú školu

01.09.2016 15:02
Dnes sa uskutočnila druhá časť seminára pre základnú školu v Bratislave s tematikou aspergerovho...

Spolupráca s Úradom komisára pre zdravotne postihnutých

12.03.2016 07:59
Na podnet našej organizácie a v spolupráci s europoslankyňou pani Jankou Žitňanskou  sa už 8....

Prednáška na konferencii o Aspergerovom syndróme

12.03.2016 07:54
"Iný už nebudem- som Asperger" pod týmto názvom sa uskutoční prvá konferencia o Aspergerovom...

Prednáška na konferencii INDÍCIE

12.03.2016 07:47
V sobotu 19. marca budem viesť prednášku "Prevencia a zvládanie problémového správania na...
1 | 2 >>