Konferencie CESTY K INKLÚZII

Detailný program, správy z konferencií a prezentácie nájdete v sekcii Cesty k inklúzii.
 
Tretia regionálna konferencia sa uskutočnila vo Zvolene o mesiac neskôr, teda 2.- 3. marca 2018.
Zúčastnilo sa jej 62 účstníkov a hostí Konferenciu podporila svojou účasťou primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.  
 
 
Druhá regionálne konferencia sa uskutočnila v termíne 2.- 3. februára 2018 ( polročn prázdniny) v Bratsilave. Viac ako 60 účastníkov a desiatka vzácnych hostí boli spolu s kvalitnými prednášajúcimi zárukou úspechu konferencie. Potešila nás účasť spolupracujúcej organizácie Modrá Beruška z Brna. Pokračovali sme v osvedčenom formáte pracovných skupín, vedených skúsenými facilitátorkami, ktoré priniesli množstvo podnetov k začleňovaniu mladých ľudí so špeciálnymi potrebami vo všetkých oblastiach života. Zážitkovú časť programu doplnili workshopy vedené okrem iných aj mladými ľuďmi so znevýhodnením, ktoré boli pre účasntíkov obrovským prínosom. Ďakujeme za spoluprácu predovšetkým Cnetru nadania, n.o. a Autistickému centru Andreas n.o.
 
 
Prvá regionálna konferencia v Prešove sa uskutočnila v termíne 23. -24. novembra 2017. Konferencie sa zúčastnilo 55 účastníkov. Medzi hosťami bola aj poslankyňa za VUC pani Leščáková, riaditeľka Špeciálno- pedagogickej poradne pri spojenej škole Vodárenská pani Turáková. Na tvorbe programu konferencie sa podieľali mladí ľudia s odlišným vnímaním sveta. Ďakujeme tiež Oz  Barlička v Prešove za príjemnú atomsféru v ich konferenčnom centre a spoluprácu v inkluzívnom prostredí kaviarne a ďalších súčastí centra, ktoré je príkladom dobrej praxe v inklúzii zdravotne znevýhodnených mladých ľudí. 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
Prvá z troch regionálnych konferencií sa uskutoční v Prešove v dňoch 23.- 24. novembra 2017. Projekt Cesty k inklúzii podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  športu SR  z programu Priority mládežníckej politiky spravovaného Iuventou.
 
Termíny ďalších konferencií sú Bratislava, 2.-3. februára 2018, Zvolen 2.-3. marca 2018.  
 
 
Viac informácií a linky na prihlasovanie v sekcii kalendár akcií
 
 
 

Vitajte na našom webe

Ľudstvo skúma nekonečnosť vesmíru, objavuje jeho zákutia a snaží sa zachytiť signály ktoré by hovorili o tom, či v jeho ďalekých hlbinách existuje život. Celkom blízko však máme ešte jeden vesmír, možno rovnako neprebádaný, vesmír nášho vnútorného života, vnútorného sveta. Ľuda autizmom sú príkladom toho, ako veľmi je niekedy náročné preskúmať a pochopiť signály, ktoré k nám prichádzajú z vnútorného sveta človeka, ktorého máme úplne na dosah ruky. Pozývam Vás na dobrodružstvo objavovania ciest, ktorými môžeme vyjsť v ústrety a porozumieť signálom, ktoré ku nám vysielajú, aj keď sa zdajú nepochopiteľné a zmätené. Keď im vyjdeme v ústrety do polovice cesty, budú aj oni schopní lepšie porozumieť a fungovať v našom svete. 

 

Programy a konzultácie pre rodiny a deti i dospelých s poruchami autistického spektra a ostatnými formami problémového správania.
Ponúkame predovšetkým chýbajúce služby a podporu pre rodiny s deťmi s poruchami autistického spektra formou online kurzov a konzultácií v dohodnutý čas dňa, podľa Vašich možností, z pohodlia Vášho domova.

Pre ľudí s nízkym príjmom hľadáme sponzorov, ktorí im umožnia sa do programov zapojiť.

 

Aktuálne

Po úspešnom spustení prvého online kurzu Vás srdečné opozývame v novom roku na ďalšie termíny
 
Nové termíny kurzov 
 
"Minimálne signály: Pozvánka do sveta autizmu" 
"Prevencia a  zvládanie problémového správania"
 
nájdete v sekcii Kurzy
 
Na konci roka 2015 sme úspešne spustili aj konzultácie a podporu pre rodičov, ktorí majú ťažkosti s integráciou svojich detí so špeciálnymi potrebami  v škole. 
 
Môžete sa na nás obrátiť kedykoľvek prostredníctovm uvedeného kontaktu.
 
Poradíme Vám, ako riešiť nedostatočnú integráciu, pomôžeme napísať sťažnosti, komunikovať so školou či štátnou inšpekciou.  
 
Tešíme sa na Vaše podnety
 
---------------------------------------------------------
 

Prvý online kurz pre rodičov detí s poruchami Autistického spektra

"Minimálne signály: Pozvánka do sveta autizmu" modul pre rodičov

Náš prístup je založený na identifikácii, zachytení a schopnosti reagovať na minimálne signály v prejavoch vášho dieťaťa, ktoré sú kľúčom k jeho vnímaniu sveta, k jeho prežívaniu a aj ku jeho správaniu. Môže vám ponúknuť kľúč k roztriedeniu si svojich zážitkov a zjednodušeniu fungovania s vaším dieťaťom. Dozviete sa ako:
• Identifikovať rôzne typy minimálnych signálov
• Využiť tieto signály na nadviazanie kontaktu , porozumenie a empatiu
• Využiť minimálne signály na podporu rozvoja dieťaťa
• Porozumieť fungovaniu minimálnych signálov a aplikovať ich vo verbálnej aj neverbálnej komunikácii
• Identifikovať problémové správanie a predchádzať mu
• zvládať problémové správanie v prípade, ak nastane
• riešiť situácie ktoré vznikajú v našom okolí a vzťahoch

Prihlášky: na našej mailovej adrese acentrum@yahoo.com  alebo priamo na facebooku : https://www.facebook.com/acentrum2015/

Cena kurzu 20,- Eur za 10 lekcií možnosť pokračovania: https://www.facebook.com/events/1722260551326662/

Kurzový poplatok prosíme uhradiť do 10. novembra na číslo účtu 2627778456/1100 VS:11112015,

Začiatok kurzu je 11.novembra o 20:15 hodine na facebooku.Po uhradení kurzového poplatku budete zaradení do tajnej skupiny, kde budete mať v priebehu 10 tich týždňov k diposzícii materiály na preštudovanie, vypracovanie a budete sa môcť zapájať do diskusie k celej problematike. Tešíme sa na Vás

 

On line konzultácie: prvá konzultácia v trvaní 30 minút bezplatne, každá dalšia konzultácie v trvaní 50 minút cena 12,-Eur, pri pradplatení 5 tich konzultácií vopred je cena 50,- eur t.j. 10,- eur na konzutláciu. Konzultácie cez skype alebo facebook hovor.

 

Pripravujeme

"Minimálne signály: Pozvánka do sveta autizmu" modul pre učiteľov, pracovníkov ZSS, dobrovoľníkov

Minimálne signály: Prevencia a zvládanie problémového správania

modul pre učiteľov, pracovníkov ZSS, dobrovoľníkov a modul pre rodičov
 

 

 

Novinky

Jarný workshop v Brne 26, apríla 2017

27.03.2017 20:26

Workshop o Aspergerovom syndróme

27.03.2017 00:00
3. apríla pripravujeme pre Vás workshop o Aspergerovom syndróme vo Zvolene Aspergerov...

Októbrový seminár o AS v Brne

01.09.2016 15:07
V spolupráci so spolkom Modrá Beruška prirpavujeme odborný seminár pre rodičov a odborníkov o...

Seminár pre základnú školu

01.09.2016 15:02
Dnes sa uskutočnila druhá časť seminára pre základnú školu v Bratislave s tematikou aspergerovho...

Spolupráca s Úradom komisára pre zdravotne postihnutých

12.03.2016 07:59
Na podnet našej organizácie a v spolupráci s europoslankyňou pani Jankou Žitňanskou  sa už 8....

Prednáška na konferencii o Aspergerovom syndróme

12.03.2016 07:54
"Iný už nebudem- som Asperger" pod týmto názvom sa uskutoční prvá konferencia o Aspergerovom...

Prednáška na konferencii INDÍCIE

12.03.2016 07:47
V sobotu 19. marca budem viesť prednášku "Prevencia a zvládanie problémového správania na...

Konzultácie pri problémoch v integrácii vo vzdelávaní

07.02.2016 19:43
V prípade problémov vo Vašej škole s realizáciou IVP Vášho dieťaťa sa môžete obrátiť aj na nás....

Informácie pre návštevníkov

31.10.2015 11:48
Na kurzy a individuálne konzultácie sme sa rozhodli využívať internet ako ľahko dostupný nástroj...

Webová prezentácia bola spustená

31.10.2015 11:47
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Po takmer trojročnej prestávke obnovujeme našu...