Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Konferencia v Bratislave

05.12.2017 20:32

Pozývame Vás na druhú regionálnu konferenciu v Bratislave

Cesty k inklúzii

2.-3. februára 2018

Priestory CENADA, Bratislava

Ambasádorkami konferencie sú poslankyňa európskeho parlamentu Jana Žitňanská a komisárka pre zdravotne postihnutých Zuzana Stavrovská.

Využite jedinečnú príležitosť pomenovať problémy a navrhnúť riešenia situácie detí a mládeže s AS, ADHD, VFA a inými formami odlišného vnímania sveta.

Na konferencii sa stretnú rodičia, mladí ľudia, odborníci, učitelia a predstavitelia inštitúcií, ktorí sa zaoberajú otázkami inklúzie vo všetkých oblastiach života. Okrem odborného programu bude ťažiskom konferencií pracovná časť. V pracovných skupinách budeme spoločne riešiť skúsenosti, identifikovať problémy z pohľadu všetkých zainteresovaných skupín a zbierať návrhy a podnety účastníkov. Výstupy z konferencie budú použité pre presadzovanie potrieb našich detí a rodín vo všetkých oblastiach života, vrátane vytvárania podmienok pre pedagógov a odborníkov pôsobiacich v oblasti inklúzie. Ďalšie regionálne konferencie sú plánované začiatkom roku 2018 vo Zvolene a Bratislave.

Naším cieľom je utvoriť lepšiu súčasnosť (nielen) pre mladých ľudí s AS, ADHD, VFA, ale aj pre celú spoločnosť, ktorú proces inklúzie môže významne obohatiť. Inklúzia je jednou z priorít politiky voči mládeži, vďaka ktorej môžeme spoločne prispieť ku zmene situácie.

Predbežný program:

2.februára 2018 (piatok):

09:00 – 12:30 prednášky odborníkov pôsobiacich v regióne

13:00 – 16: 00 pracovné skupiny - definovanie problémových oblastí

16:00 – 17:30 – diskusia v pléne k výstupom z pracovných skupín

3. februára 2018 ( sobota):

09:00 – 11:00 – pracovné skupiny: návrhy riešení

11:00 – 12:30 diskusia v pléne, príprava záverov konferencie

13:00 – 15:00 ukážky terapií

15:00 – 16:00 odsúhlasenie záverov konferencie

 

Účastnícky poplatok: 20,- EUR, členovia OZ HANS a rodičia detí so ZŤP, ľudia so ZŤP a študenti 15,- EUR. Informácie ku platbe nájdete v prihláške.