Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Novinky

Druhé sieťovacie stretnutie organizácií, ktoré pracujú s jednotlivcami a rodinami s AS sa uskutoční 18. marca 2021. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP Active Citizens Fund Slovakia. Viac o projekte sa dočítate v sekcii Projekty 

Webinár AS u dievčat

14.03.2021 21:31
Pre veľký záujem opakujeme webinár Aspergerov syndróm u dievčat a to vo štvrtok 25. marca 2021 online v čase od 17:00 do 19:00 hod. Viac informácií  a prihlášku  nájdete v sekcii Prihlasovanie na kurzy
Najnovší nadstavbový kurz Prevencie a zvládania problémových situácií detí s AS začína 24. marca. prihlášku a bližšie informácie nájdete v sekcii Prihlasovanie na kurzy
Záznamy: 1 - 3 zo 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pozývame Vás na jarné kurzy Ako pracovať s deťmi s AS online aj dištančnou formou, Prevencia a zvládanie problémových situácií (nielen) u detí s AS - ide o nový nadstavbový kurz a webinár Aspergerov syndróm u dievčat . Prihlášky nájdete po kliknutí na príslušný názov. 

Predstavujeme Vám príručku Inklúzia krok za krokom, ktorá je určená ako nástroj riešenia situácií vo vzdelávaní a ďalších situáciách ktoré riešia rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity. Stiahnite si príručku v kratšej verzii  alebo v dlhšej verzii aj s výsledkami nášho prieskumu z júla 2020 a odporúčaní pre prácu s deťmi s AS v dištančnom vzdelávaní.

 

Novou formou osvetovej činnosti v téme Aspergeroho syndrómu a autizmu sú naše podcasty Deti bez návodu #detibeznavodu ktorých prvé časti si môžete vypočuť na rôznych platformách.  Podcasty pripravujeme v rámci projektu Podpora inklúzie, realizovaného z prostreidkov Ministersva spravodlivosti z dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá A Centrum. 
Deti s AS sú aj počas pandémie deťmi so špeciálnymi potrebami. Nezabúdajme na to. 

Cesty k inklúzii

meV roku 2020 pokračujeme v našich aktivitách v oblasti inklúzie. Vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR relaizujeme projekt Podpora Inklúzie. živé knižnice sú jeho súčasťou už druhý rok. Aktivity realizujeme online formou, s ktorou máme skúsenosti už niekoľko rokov. 
 
 

 

 

Novinky

Termíny workshopov

23.02.2019 21:12
15. marca 2019 Lučenec : workshop Asperger a "problémové správanie"...
V dňoch 30. apríla až 1: mája 2019 sa uskutoční workshop o tom, ako nevyhorieť pri starotslivosti o...
Workshopy k téme Aspergerov syndróm realizujeme po dohode v rôznych častiach Slovenska. Aktuálne...

konferencia vo Zvolene

14.02.2018 21:30
Posledná čo sa týka termínu ale určite nie posledná čo sa týka významu a obsahu konferencie. Na...

Konferencia v Bratislave

05.12.2017 20:32
Pozývame Vás na druhú regionálnu konferenciu v Bratislave Cesty k inklúzii 2.-3. februára...

Konferencia Prešov

07.11.2017 19:39
Pozývame Vás  na regionálnu konferenciu v Prešove Cesty k inklúzii 23. - 24. novembra...
A Centrum získalo dotáciu z prostriedkov MŠVVaŠ SR na projekt Cesty k inklúzii .  V rámci...

Asperger a emócie

13.10.2017 20:09
25. októbra 2017 sa znovu uskutoční odborný diskusný workshop v Brne na tému Asperger a emócie.

Jarný workshop v Brne

27.03.2017 20:36
26. apríla poriadame jarný workshop o Aspergerovom syndróme v Brne. Organizátorom je Modrá Beruška...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>