CESTY K INKLÚZII II - Nástroje pre inklúziu

AKO urobiť aktivity mládežníckych organizácií naozaj inkluzívnymi? Okrúhle stoly pre organizácie, pracujúce s mládežou a organizácie, pracujúce s mládežou so zdravotným znevýhodnením, ťažkosťami v učení, telesnými či duševnými ochoreniami, organizujeme v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 -2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Výstupom z projektu bude praktická príručka, obsahujúca návody a tipy na odstránenie bariér, či už fyzických alebo psychologických, ktoré umožní plné zapojenie mladých ľudí so všetkými typmi zdravotného znevýhodnenia.
Termíny: 
29. januára 2019 - CvČ Štúrovo, prihláška: riaditel@cvcsturovo.sk
15. februára 2019 - Prešov, OZ Barlička, prihláška: goo.gl/forms/D3exjKnEOVVutHxJ2
20. februára 2019 - Zvolen, KONEKT, prihláška: goo.gl/forms/BkjMb0hb6jeZQ7hs2
26. februára 2019 - Žilina, Nová Synagóga, prihláška: goo.gl/forms/ZdDpmvMStJKaQBrE3
28. februára 2019 - Trenčín, CŠPP pri Spojenej škole internátnej,  prihláška: goo.gl/forms/xsFx0q79piCO0V7U2
6. marca 2019 - Košice, Hostel Barno, prihláška goo.gl/forms/XL2VCDTCvrGIIQ7u2
8. marca 2019 Bratislava, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, prihláška goo.gl/forms/LZORX6jX7AfdPtgw2
9. marca 2019 Vrbové, info: pmmvrbove@gmail.com
11: marca 2019 - Trnava, zasadačka v budove Tatrasklo, prihláška goo.gl/forms/xGEV7qSbQaxXXykv1
12. marca 2019 Kongresová sála MsU Nitra, prihláška goo.gl/forms/0CkSA7sIquBMcey23
15.marca 2019 Lučenec, info: acentrum@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinky

Konzultácie pri problémoch v integrácii vo vzdelávaní

07.02.2016 19:43
V prípade problémov vo Vašej škole s realizáciou IVP Vášho dieťaťa sa môžete obrátiť aj na nás....

Informácie pre návštevníkov

31.10.2015 11:48
Na kurzy a individuálne konzultácie sme sa rozhodli využívať internet ako ľahko dostupný nástroj...

Webová prezentácia bola spustená

31.10.2015 11:47
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Po takmer trojročnej prestávke obnovujeme našu...
<< 1 | 2