Aspergerov syndróm, autizmus, neurodiverzita a inklúzia

A Centrum


+421 905 541 260
acentrum@yahoo.com

Novinky

Priebežné pracovné stretnutie odborných pracovísk, ktoré sa venujú problematike Aspergerovho syndrómu sa uskutočnilo 27. mája 2021 so zameraním na tvorbu spoločného vzdelávacieho programu v problematike práce s deťmi a mladými ľuďmi s AS. Pracovná skupina v ktorej sú zastúpené pracoviská ako CSS...
Živým vysielaním na fb stránke Vám priblížime odborné pracoviská, ktoré sú zosieťované v rámci nášho projektu a venujú sa práci s deťmi a mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom. Vysielanie je možné nájsť na našom fb dlhodobo.  
Záznamy: 1 - 3 zo 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prihlasovanie na online konferenciu spustené. Formulár na prihlasovanie 

Podrobný program konferencie je uvedený vo formulári 

V rámci projektu Inklúzia krok za krokom realizujeme trojdielne vzdelávanie pre rodičov detí s AS k téme obhajovania práv detí a mladých ľudí s AS. Kurz bol propagovaný na našej FB stránke a behom 24 hodín sa prihlásilo 55 účastníkov, kapacita kurzu je naplnená, opakovanie plánujeme na jeseň 2021.

 

Pozývame Vás na jarné kurzy Ako pracovať s deťmi s AS online aj dištančnou formou, Prevencia a zvládanie problémových situácií (nielen) u detí s AS - ide o nový nadstavbový kurz a webinár Aspergerov syndróm u dievčat . Prihlášky nájdete po kliknutí na príslušný názov. 

Predstavujeme Vám príručku Inklúzia krok za krokom, ktorá je určená ako nástroj riešenia situácií vo vzdelávaní a ďalších situáciách ktoré riešia rodiny a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom či inými formami neurodiverzity. Stiahnite si príručku v kratšej verzii  alebo v dlhšej verzii aj s výsledkami nášho prieskumu z júla 2020 a odporúčaní pre prácu s deťmi s AS v dištančnom vzdelávaní.

 

Novou formou osvetovej činnosti v téme Aspergeroho syndrómu a autizmu sú naše podcasty Deti bez návodu #detibeznavodu ktorých prvé časti si môžete vypočuť na rôznych platformách.  Podcasty pripravujeme v rámci projektu Podpora inklúzie, realizovaného z prostreidkov Ministersva spravodlivosti z dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu a ostatným formám intolerancie. Za obsah výlučne zodpovedá A Centrum. 
Deti s AS sú aj počas pandémie deťmi so špeciálnymi potrebami. Nezabúdajme na to. 

 

 
 

 

 

Novinky

A Centrum získalo dotáciu z prostriedkov MŠVVaŠ SR na projekt Cesty k inklúzii .  V rámci...

Asperger a emócie

13.10.2017 20:09
25. októbra 2017 sa znovu uskutoční odborný diskusný workshop v Brne na tému Asperger a emócie.

Jarný workshop v Brne

27.03.2017 20:36
26. apríla poriadame jarný workshop o Aspergerovom syndróme v Brne. Organizátorom je Modrá Beruška...
Pozývame Vás na odborný diskusný workshop o Aspergerovom syndróme Ako sa prejavuje dieťa -...
3. apríla pripravujeme pre Vás workshop o Aspergerovom syndróme vo Zvolene Aspergerov...
V spolupráci so spolkom Modrá Beruška prirpavujeme odborný seminár pre rodičov a odborníkov o...
Dnes sa uskutočnila druhá časť seminára pre základnú školu v Bratislave s tematikou aspergerovho...
Prendášku na konferencii Iný už nebudem - som Asperger dňa 14. apríla 2016 vo Zvolene prednesie...
Dňa 19. marca 2016 o 11:30 sa uskutoční prednáška Mgr. Viery Hincovej "Prevencia a zvládanie...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>